• Producent: Syngenta
  • Kategoria: Pozostały biznes

Actara 25 WG 40g - Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu
kontaktowym i żołądkowym, dedykowany do zwalczania larw i chrząszczy stonki
ziemniaczanej w ziemniaku i szkodników ssących i gryzących w sadach jabłoniowych.
Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Środek przeznaczony do używania przy użyciu opryskiwacza polowego, sadowniczego
i ręcznego.


użytkowanIE ŚRODKA
ziemniak
- stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
Maksymalna dawka dla jednorazowego wykorzystania: 0,08 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06-0,08 kg/ha
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą dawkę stosować
w razie licznego wystąpienia chrząszczy lub larw będących w późniejszych stadiach
rozwojowych.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 2

jabłoń
- mszyca jabłoniowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/ha
Termin używania środka: stosować po kwitnieniu, w początkowym okresie wzrostu
zawiązków owocowych.
Środek wykazuje długofalowe działanie na mszyce.
ilość zabiegów 2

- bawełnica korówka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin użytkowania środka: stosować po kwitnieniu, w początkowym okresie wzrostu
zawiązków owocowych.
ilość zabiegów: 2

Zalecana liczba wody: 500 - 750 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w jabłoni - 2

Uwagi:
1. Środek działa niezależnie od temperatury i warunków pogodowych.
2. Przygotowaną ciecz użytkową zużyć w dniu jej sporządzenia.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA stosowanIA ZWIĄZANE Z korzystnĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
podczas wykorzystywania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Podobne oferty

Popularne produkty Pozostały biznes