• Producent: Monsanto
 • Kategoria: Pozostały biznes

To preparat chwastobójczy w postaci koncentratu służącego do przygotowania roztworu wodnego do nalistnej aplikacji przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Roundup® 360 Plus jest dedykowany do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych i wieloletnich chwastów jedno i dwuliściennych. Znajduje wykorzystanie:

 • w ochronie upraw kukurydzy, ziemniaka, marchwi, pietruszki, cebuli, pora (z siewu), buraka cukrowego;
 • przed zbiorem pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego;
 • na ściernisku, ugorach i odłogach i nieużytkach rolniczych.

Działanie środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne jest po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

Wysoka temperatura i wilgotność powietrza i silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Na stanowisku, na którym wykorzystywano Roundup® 360 Plus można uprawiać wszystkie rośliny.

wykorzystanie Roundup® 360 Plus

 • Wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia wschodzących chwastów.

  KUKURYDZA

  Maksymalna dawka dla jednorazowego wykorzystania: 2,5 l/ha.
  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty lecz nie później niż 3 dni przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-09).

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwaga:
  1. Niższa z zalecanych dawek dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.
  2. Nie stosować na glebach nad wyraz lekkich i piaszczystych.
  3. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą aniżeli 2 cm.

  ZIEMNIAK

  Maksymalna dawka dla jednorazowego wykorzystania: 2,5 l/ha.
  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty ale nie później aniżeli 3 dni przed wschodami ziemniaków (BBCH 00-09).
  Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
  Środek stosować na glebach przeciętnie zwięzłych.

  Zalecana liczba wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  MARCHEW, PIETRUSZKA CEBULA, POR (Z SIEWU)

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.

  Zalecana dawka do jednorazowego używania: 1,25 - 1,8 l/ha.

  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-09).

  Zalecana liczba wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwaga:
  1. Nie stosować na glebach niezwykle lekkich, piaszczystych.
  2. Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą aniżeli 2 cm.

 • Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w tzw. Uproszczonej technice, tj. Jesienią siew roślin ściółkujących (mulcz), wiosną siew bezpośredni specjalnym siewnikiem i następnie zabieg w celu zwalczania wschodzących chwastów.

  BURAK CUKROWY

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
  Zalecana dawka do jednorazowego wykorzystywania: 1,25 - 2,5 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niżeli na 3 dni przed wschodami buraka cukrowego (BBCH 00-09).

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwaga:
  1. Niższa z zalecanych dawek dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.
  2. Nie stosować na glebach szczególnie lekkich i piaszczystych.
  3. Nasiona buraków cukrowych wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

 • Przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczania chwastów.

  PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, RZEPAK OZIMY.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,875 - 4,0 l/ha.

  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  w chwili realizowania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
  W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg w zbożach wykonać na 10-14 dni, a w rzepaku ozimym na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwaga:
  1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.
  2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
  3. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę albo podściółkę dla zwierząt.

  Środka nie stosować:
  - w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,
  - w zbożach dedykowanej na materiał siewny,
  - na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

 • Przed zbiorem roślin uprawnych w celu przyspieszenia zbioru (desykacja).

  PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, RZEPAK OZIMY.


  Maksymalna dawka dla jednorazowego użycia: 4,0 l/ha.

  Zalecana dawka do jednorazowego użytkowania: 1,875 - 4,0 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  W celu przyspieszenia zbioru roślin uprawnych (desykacji) środek stosować w zbożach w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, a przypadku rzepaku ozimego gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%.

  Zalecana liczba wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwaga:
  1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.
  2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym albo w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
  3. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

  Środka nie stosować:
  - w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych
  - w zbożach dedykowanej na materiał siewny
  - na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

 • Ścierniska - po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego wykorzystania: 6,0 l/ha.

  Zalecana dawka do jednorazowego użytkowania: 2,5 - 6,0 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed użyciem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
  Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, dynamicznie rosnące chwasty. W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 • Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

  Zalecana dawka do jednorazowego używania: 3,75 - 6,0 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  .

  Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych poprzez cały okres wegetacji.
  Dawkę środka oraz termin jego użytkowania przypasować do występujących gatunków chwastów.
  w sytuacji wykorzystywania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową w dawce 0,2 l środka na 10 litrów wody.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 • Likwidacja ugorów i odłogów.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

  Zalecana dawka do jednorazowego używania: 3,8 - 6,0 l/ha.

  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Wyższą z zalecanych dawek stosować w jesiennym terminie zabiegu.
  Termin zabiegów:
  Wiosną – w okresie energicznego wzrostu chwastów do fazy ich zakwitania.
  Jesienią – w przypadku konieczności wykonania jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

  Zalecana liczba wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Dawkowanie

Chwasty wrażliwe:

 • dawka 1,25 l/ha:
  komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne.

 • dawka 1,875 l/ha:
  fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tobołki polne.

 • dawka 2,5 l/ha:
  fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

 • dawka 3,75 l/ha:
  bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

 • dawka 4,0 l/ha:
  bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

 • dawka 6,0 l/ha:
  bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa.


Chwasty oporne: skrzyp polny.

Podobne oferty

Popularne produkty Pozostały biznes