• Producent: Monsanto
 • Kategoria: Pozostały biznes

Występuje w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego użytkowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich)

Zawartość substancji biologicznie czynnej: glifosat 360g/l w postaci soli izopropoloaminowej.

Roundup® 360 SL ma nad wyraz dużo zastosowań!

 • pola uprawne
 • rośliny warzywne
 • rośliny sadownicze
 • likwidacja ugorów i odłogów
 • leśnictwo

Roundup® zwalcza 53 chwasty!

Środek należy stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów przypasowaną do ich fazy rozwoju. Chwasty oporne: skrzyp polny.

użycie Roundup® 360 SL

Roundup® 360 SL cechuje znaczna gama zastosowań. Wśród nich najważniejsze to:

 • Pola uprawne
  • Wiosną:
   Przed zbiorem roślin uprawnych, w tym zbóż, rzepaku, grochu, łubinu bobiku (zwalczanie perzu i innych chwastów).
   • wszystkie rośliny: przed siewem lub sadzeniem roślin (zwalczanie perzu i innych chwastów),
   • ziemniak: przed wschodem rośliny uprawnej (zwalczanie wschodzących chwastów),
   • burak cukrowy: przed wschodem rośliny uprawnej w tzw. Uproszczonej technice (zwlaczanie wschodzących chwastów wiosną i jesienią).
  • Po zbiorze roślin uprawnych i przed rozpoczęciem upraw pożniwnych (zwlaczanie perzu i innych chwastów).
 • Rośliny warzywne
  • po siewie ale przed wschodem rośliny uprawnej (cebula, marchew, por).
 • Rośliny sadownicze
  • na terenach przeznaczonych pod założenie sadu lub plantacji krzewów jagodowych
  • w sadach (drzewa ziarnkowe i pestkowe).
 • Likwidacja ugorów i odłogów.

 • Leśnictwo
  • przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne,
  • szkółki leśne i zadrzewieniowe, uprawy leśne,
  • wielolatki sosny i świerka (pow. 3 lat),
  • zabezpieczanie pniaków drzew i krzewów liściastych przed wyrastaniem odrośli,
  • niszczenie rosnących drzew.
 • Pozostałe wykorzystania:
  • rowy melioracyjne, cieki i zbiorniki wodne nie będące źródłami ujęcia wody do picia (zwalczanie chwastów i zbędnej roślinności wodnej),
  • użytki zielone (rekultywacja),
  • miejsca wokół domu i na działce,
  • teren nie używane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne).

OPIS DZIAŁANIA

Roundup 360 Plus jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego, a także rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych i dwuliściennych na polach uprawnych kukurydzy, ziemniaka, marchwi, pietruszki, cebuli, pora (z siewu), buraka cukrowego, przed zbiorem pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej,

jęczmienia jarego i rzepaku ozimego, na ściernisku, ugorach i odłogach,, a także terenach nieużytkowanych rolniczo.

Roundup 360 Plus przeznaczony jest do stosowania się przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Roundup 360 Plus jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

Wysoka temperatura i wilgotność powietrza, a także silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka

Chwasty wrażliwe:

dawka 1,25 l/ha:

komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne
dawka 1,875 l/ha:

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tobołki polne
dawka 2,5 l/ha:

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

dawka 3,75 l/ha:

bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
dawka 4,0 l/ha:

bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
dawka 6,0 l/ha:

bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty odporne: skrzyp polny.

użytkowanIE ŚRODKA

A. Wiosną po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia wschodzących chwastów.

Kukurydza po siewie ale przed wschodami

Maksymalna dawka dla jednorazowego wykorzystania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego użytkowania: 1,25 - 2,5 l/ha
Termin używania:

Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-09).

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana liczba wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: przeciętniekropliste.


Uwaga:

1. Niższa z zalecanych dawek dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.
2. Nie stosować na glebach niezwykle lekkich i piaszczystych.
3. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą aniżeli 2 cm.


Ziemniak po sadzeniu ale przed wschodami
Maksymalna dawka dla jednorazowego użycia: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha

Termin stosowania:

Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty ale nie później aniżeli 3 dni przed wschodami ziemniaków (BBCH 00-09). Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

Środek stosować na glebach przeciętnie zwięzłych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana liczba wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

marchew po siewie lecz przed wschodami, pietruszka po siewie lecz przed wschodami, cebula po siewie lecz przed wschodami, por po siewie lecz przed wschodami
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego wykorzystywania: 1,25 - 1,8 l/ha

Termin wykorzystywania:

Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-09).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą aniżeli 2 cm.

B. Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w tzw. Uproszczonej technologii, tj. Jesienią siew roślin ściółkujących (mulcz), wiosną siew bezpośredni specjalnym siewnikiem i następnie zabieg w celu zwalczania wschodzących chwastów.

Burak cukrowy po siewie lecz przed wschodami
Maksymalna dawka dla jednorazowego wykorzystania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego wykorzystywania: 1,25 - 2,5 l/ha

Termin użytkowania:

Środek stosować po wschodach chwastów, lecz nie później niżeli na 3 dni przed wschodami buraka cukrowego (BBCH 00-09).

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:

1. Niższa z zalecanych dawek dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.
2. Nie stosować na glebach nad wyraz lekkich i piaszczystych.
3. Nasiona buraków cukrowych wysiewać na głębokość nie mniejszą aniżeli 2 cm.


C. ZWALCZANIE CHWASTÓW zapobiegaJĄCYCH ZBIÓR

C.1. Pola uprawne przed zbiorem zbóż.

Pszenica ozima przed zbiorem usprawnianie zbioru niszczenie chwastów, pszenżyto ozime przed zbiorem usprawnianie zbioru niszczenie chwastów, żyto ozime przed zbiorem upraszczanie zbioru niszczenie chwastów, pszenica jara przed zbiorem usprawnianie zbioru niszczenie chwastów, jęczmień jary przed zbiorem usprawnianie zbioru niszczenie chwastów

Uwaga: Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia szerokiego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

Termin używania:

w chwili realizowania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie aktywnego rozwoju.

W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego używania: 1,875 - 4,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

C.2. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego.
Rzepak ozimy przed zbiorem upraszczanie zbioru niszczenie chwastów

Uwaga: Zabieg można przeprowadzić jedynie w przypadku i w miejscach wystąpienia szerokiego nasilenia chwastów zapobiegających zbiór.

Termin stosowania:

w chwili wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.

Maksymalna dawka dla jednorazowego wykorzystania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,875 - 4,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:

W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano albo późnym popołudniem.

Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym albo w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać

jako paszę albo podściółkę dla zwierząt.
Środka nie stosować:
• w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,

• w zbożach przeznaczonej na materiał siewny,
• na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

D. Desykacja
D.1 Pszenica ozima przed zbiorem usprawnianie zbioru desykacja, pszenżyto ozime przed zbiorem upraszczanie zbioru desykacja, żyto ozime przed zbiorem ułatwianie zbioru desykacja, pszenica jara przed zbiorem usprawnianie zbioru desykacja, jęczmień jary przed zbiorem ułatwianie zbioru desykacja
Uwaga: Dopuszcza się wykorzystanie na plantacji zbóż lub jej części jedynie w sytuacji gdy stan uprawy albo warunki pogodowe zapobiegają osiągniecie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

Termin używania:

Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20 - 30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.

Maksymalna dawka dla jednorazowego wykorzystania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,875 - 4,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana liczba wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

D.2. Rzepak ozimy przed zbiorem upraszczanie zbioru desykacja

UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku lub jej części gdy stan uprawy albo warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.

Termin wykorzystywania:

Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej 30%.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego wykorzystywania: 1,875 - 4,0 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:

W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano albo późnym popołudniem.

Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać
jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
Środka nie stosować:
• w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych
• w zbożach asygnowanej na materiał siewny
• na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.


E. Ścierniska - po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 - 6,0 l/ha

Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych

zabiegów uprawowych.
Termin wykorzystywania:

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana liczba wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

G. Likwidacja ugorów i odłogów.
Ugory likwidacja, odłogi likwidacja
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego wykorzystywania: 3,8 - 6,0 l/ha

Wyższą z zalecanych dawek stosować w jesiennym terminie zabiegu.

Termin wykorzystywania:
Wiosną – w okresie intensywnego wzrostu chwastów do fazy ich zakwitania.

Jesienią – w sytuacji konieczności wykonania jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu, na którym używano Roundup 360 Plus można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć po 2 dniach gdy zwalczane są chwasty roczne i po 5 dniach gdy zwalczane są chwasty wieloletnie.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA użytkowanIA ZWIĄZANE Z prawidłowĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Przeciwskazania

1. Środka nie stosować:
• przed wschodami chwastów,
• na rośliny mokre,

• przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),

• w trakcie wiatru budujejącego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

2. Podczas wykorzystywania środka nie dopuścić do:
• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed wykorzystaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić niezbędną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

w sytuacji przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy skrupulatnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.

W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

postępowANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej nie wcześniej niżeli 1 godzinę po zakończeniu zabiegu.

Wodę zastosowaną do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej stosując te same środki ochrony osobistej.

w sytuacji mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować używanie do instrukcji załączonej do środka przemywającego.

Bezpośrednio po zabiegu aparaturę skrupulatnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO użytkowanIA ŚRODKA

Przed użyciem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić w trakcie wykorzystywania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu albo twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, podczas przygotowywania cieczy użytkowej oraz podczas wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących obiektem zwalczania niezbędne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od użycia środka do dnia, w którym na obszar, na którym użyto środek mogą wejść ludzie i zostać wprowadzone zwierzęta:

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego użycia środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny dedykowane na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego użycia środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

2 - 5 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

bronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

• w miejscach albo obiektach, w których wykorzystano trafne rozwiązania zabezpieczające przed zanieczyszczeniem środowiska, a także dostępem osób trzecich,

• w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

• w szczelnie zamkniętym pojemniku,
• w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się użytkowania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów. Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne - w razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W razie połknięcia momentalnie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie albo etykietę.

w sytuacji dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą poprzez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można jewyeliminować. Nadal płukać.

Podobne oferty

Popularne produkty Pozostały biznes