• Producent: Monsanto
  • Kategoria: Pozostały biznes

OPIS DZIAŁANIA
ROUNDUP FLEX 480 jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego, wykorzystywanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) wiosną na polach przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, wiosną po siewie, a przed wschodami kukurydzy i cebuli, przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, na ścierniskach,
w uprawie jabłoni, czarnej porzeczki, na użytkach zielonych (łąkach), w leśnych szkółkach sosny i do likwidacji ugorów i odłogów, przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne i do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.
Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
ROUNDUP FLEX 480 jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym.
Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę),
a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych
(korzenie, rozłogi itp.) wywołując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby
a następnie ich zamieranie.
Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni
od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza, a także silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.

Chwasty wrażliwe:
dawka 1,125-1,5 l/ha*: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest plamisty, tasznik pospolity, tobołki polne
dawka 1,5-2,25 l/ha: tobołki polne, wilczomlecz obrotny,
dawka 2,25-3,0 l/ha: maruna bezwonna, perz właściwy, przetacznik perski,
przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, samosiewy jęczmienia, starzec zwyczajny, wiechlina roczna
dawka 3,0-4,5 l/ha: bodziszek nieduży, fiołek polny, jasnota purpurowa, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, ostrożeń polny, powój polny, przytulia właściwa, przytulia pospolita,
rdest ptasi, wyczyniec łąkowy, wiechlina łąkowa, wierzbownica gruczołowata,
wrotycz pospolity,
*dotyczy chwastów w fazie siewki
dawka 2,25-4,5 l/ha - leśne szkółki i przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy
leśne: borówka czarna, dąb szypułkowy, grab pospolity, gwiazdnica pospolita, jeżyna fałdowana, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, kosmatka owłosiona,
malina właściwa, orlica pospolita, poziewnik chropowaty, przetacznik leśny, siódmaczek leśny, starzec leśny, trzcinnik piaskowy
Chwasty niepodatne: skrzyp polny


stosowanIE ŚRODKA
WIOSNĄ PRZED SIEWEM albo SADZENIEM ROŚLIN, W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW.
Maksymalna dawka dla jednorazowego użycia: 2,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 2,25 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin stosowania
w momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie aktywnego wzrostu, posiadać
w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty roczne powinny
znajdować się w fazie dynamicznego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co
najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej
dwa liście właściwe.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Uwaga!
W celu uzyskania wysokiej wydajności zwalczania perzu, wiosną nie wykonywać uprawy
roli albo ograniczyć ją do włókowania.

WIOSNĄ PO SIEWIE A PRZED WSCHODAMI ROŚLINY UPRAWNEJ W CELU
ZWALCZENIA WSCHODZĄCYCH CHWASTÓW
kukurydza
Maksymalna dawka dla jednorazowego użycia: 2,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,25 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin wykorzystywania
Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty, lecz nie później niżeli 3 dni przed
wschodami kukurydzy (BBCH 00).
Zalecana liczba wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: przeciętniekropliste

Uwagi:
1. Nie stosować na glebach nad wyraz lekkich i piaszczystych.
2. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą aniżeli 2 cm.
3. Zalecana dawka odnosi się do zwalczania siewek wschodzących chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych.

cebula (z siewu)
Maksymalna dawka dla jednorazowego użycia: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,125-1,5 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin wykorzystywania
Opryskiwać po siewie cebuli na wschodzące chwasty ale nie później niż 2-3 dni przed
wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00).
Zalecana liczba wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: przeciętniekropliste
Uwagi:
1. Nie stosować na glebach wyjątkowo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

PRZED ZBIOREM PSZENICY OZIMEJ I RZEPAKU OZIMEGO W CELU ZWALCZANIA CHWASTÓW
pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego wykorzystania: 3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1-3 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 2-3 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin użytkowania
w momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
dynamicznego rozwoju.
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg w pszenicy ozimej
i rzepaku ozimym wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać
rano lub późnym popołudniem.
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do
przejazdu opryskiwacza.
3. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją
używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
4. Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,
- w zbożach asygnowanej na materiał siewny,
- na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

PRZED ZBIOREM PSZENICY OZIMEJ I RZEPAKU OZIMEGO W CELU
PRZYSPIESZENIA ZBIORU (DESYKACJA)
pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego użycia: 3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego wykorzystania: 3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego użycia: 2-3 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin stosowania
W celu przyspieszenia zbioru środek stosować w pszenicy ozimej w fazie dojrzałości
woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30% (BBCH 83-89), a przypadku rzepaku
ozimego gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30 %
(BBCH 80-89).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano
albo późnym popołudniem.
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym albo w kierunku przeciwnym do
przejazdu opryskiwacza.
3. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją
używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
4. Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,
- w zbożach asygnowanej na materiał siewny,
- na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

ŚCIERNISKA - PO ZBIORZE PSZENICY OZIMEJ, JĘCZMIENIA OZIMEGO
I RZEPAKU OZIMEGO, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego użycia: 2-3 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin używania
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone dynamicznie rosnące
chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed użyciem środka nie przeprowadzać
żadnych zabiegów uprawowych. W chwili zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość
10- 25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty
jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny
w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Zalecana liczba wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: przeciętniekropliste

ROŚLINY SADOWNICZE
jabłoń
Maksymalna dawka dla jednorazowego wykorzystania: 4,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-4,5 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin stosowania
Środek można stosować od wiosny do jesieni, na energicznie rosnące chwasty, w dawce
zależnej od występujących gatunków.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: przeciętniekropliste
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem wyeliminować mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak żeby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin.
3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz
użytkową o stężeniu 2-4 % (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

czarna porzeczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego wykorzystania: 4,5 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego użytkowania: 2,25-4,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin stosowania
Środek można stosować od wiosny do jesieni, na aktywnie rosnące chwasty, w dawce
zależnej od występujących gatunków.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: przeciętniekropliste
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem zlikwidować mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin.
3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz
użytkową o stężeniu 2-4 % (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

LIKWIDACJA UGORÓW I ODŁOGÓW
Maksymalna dawka dla jednorazowego użycia: 3,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego użycia: 2,25-3,75 l/ha
Dawkę środka przystosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin wykorzystywania:
wiosną - w okresie aktywnego wzrostu roślin do fazy kwitnienia,
lub
jesienią - w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych
i siewów, na aktywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UŻYTKI ZIELONE - ŁĄKI (rekultywacja)
Maksymalna dawka dla jednorazowego wykorzystania: 4,5 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego użytkowania: 2,25- 4,5 l/ha
Dawkę środka przystosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin wykorzystywania
Środek stosować w okresie dynamicznego wzrostu chwastów przez cały okres wegetacji.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

PRZYGOTOWANIE GLEBY POD SZKÓŁKI I UPRAWY LEŚNE.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,5 l/ha
Dawka preparatu zależna od uciążliwości występowania chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin stosowania
Zabieg wykonać w czerwcu lub lipcu.
Zalecana liczba wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: przeciętniekropliste

SZKÓŁKI LEŚNE - 2-letnia uprawa sosny
Maksymalna dawka dla jednorazowego wykorzystania: 3,75 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego wykorzystywania: 2,25-3,75 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin używania
Środek stosować w okresie sierpnia -września.
Zabieg wykonać stosując całkowitą osłonę sadzonek. Zabieg bez osłon można wykonać
w sadzonkach o zdrewniałej korze do wysokości 50 cm, tak aby środek nie osiadał na
zielonych częściach uprawianych roślin. Zabieg wykonywać podczas bezdeszczowej,
najlepiej słonecznej pogody, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 10°C.
Zalecana liczba wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie wykorzystywano herbicyd Roundup Flex 480 można uprawiać wszystkie rośliny.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA używanIA ZWIĄZANE Z dobrĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ.
Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy, a także nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin,
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po
opryskiwaniu może ograniczyć skuteczność zabiegu),
- w trakcie wiatru formujejącego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić niezbędną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie zaopatrzonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
w sytuacji przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy starannie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową momentalnie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.


postępowANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy progresywnać w sposób ograniczający ryzyko
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
- jeżeli jest to realne po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lecz nie wcześniej aniżeli 1 godzinę po zakończeniu opryskiwania lub,
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, albo,
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę skrupulatnie wymyć.
w przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących dedykowanych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy progresywnać stosowanie do instrukcji załączonej do
środka myjącego.


WARUNKI BEZPIECZNEGO użytkowanIA ŚRODKA
Przed użyciem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania artykułu.
Stosować odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych niezbędne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka potrzebne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


OKRES OD wykorzystania ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM wykorzystanO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE, a także ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO użycia ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
pszenica ozima, rzepak ozimy - 7 DNI,
przed siewem albo sadzeniem roślin uprawnych, po siewie, a przed wschodami kukurydzy
i cebuli, ściernisko, sady jabłoniowe, plantacje porzeczki czarnej, użytki zielone (łąki),
leśne szkółki sosny, ugory i odłogi, przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne -
NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO użycia ŚRODKA NA ROŚLINY asygnowanE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO zastosowania ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ albo SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie rośliny następczej można rozpocząć
po 24 GODZINACH, gdy zwalczane są chwasty roczne i PO 5 DNIACH, gdy zwalczane są chwasty wieloletnie.
Podobne oferty

Popularne produkty Pozostały biznes