• Producent: Monsanto
  • Kategoria: Pozostały biznes

OPIS DZIAŁANIA
ROUNDUP FLEX 480 jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego, użytkowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu i innych
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) wiosną na polach przed siewem albo sadzeniem roślin uprawnych, wiosną po siewie, a przed wschodami kukurydzy i cebuli, przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, na ścierniskach,
w uprawie jabłoni, czarnej porzeczki, na użytkach zielonych (łąkach), w leśnych szkółkach sosny, a także do likwidacji ugorów i odłogów, przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne oraz do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.
Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
ROUNDUP FLEX 480 jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym.
Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę),
a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych
(korzenie, rozłogi itp.) wywołując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby
a następnie ich zamieranie.
Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni
od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.

Chwasty wrażliwe:
dawka 1,125-1,5 l/ha*: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest plamisty, tasznik pospolity, tobołki polne
dawka 1,5-2,25 l/ha: tobołki polne, wilczomlecz obrotny,
dawka 2,25-3,0 l/ha: maruna bezwonna, perz właściwy, przetacznik perski,
przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, samosiewy jęczmienia, starzec zwyczajny, wiechlina roczna
dawka 3,0-4,5 l/ha: bodziszek niepokaźny, fiołek polny, jasnota purpurowa, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, ostrożeń polny, powój polny, przytulia właściwa, przytulia pospolita,
rdest ptasi, wyczyniec łąkowy, wiechlina łąkowa, wierzbownica gruczołowata,
wrotycz pospolity,
*dotyczy chwastów w fazie siewki
dawka 2,25-4,5 l/ha - leśne szkółki i przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy
leśne: borówka czarna, dąb szypułkowy, grab pospolity, gwiazdnica pospolita, jeżyna fałdowana, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, kosmatka owłosiona,
malina właściwa, orlica pospolita, poziewnik szorstki, przetacznik leśny, siódmaczek leśny, starzec leśny, trzcinnik piaskowy
Chwasty oporne: skrzyp polny


używanIE ŚRODKA
WIOSNĄ PRZED SIEWEM lub SADZENIEM ROŚLIN, W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW.
Maksymalna dawka dla jednorazowego użycia: 2,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin użytkowania
w momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie aktywnego wzrostu, mieć
w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty roczne powinny
znajdować się w fazie aktywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny posiadać co
najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej
dwa liście właściwe.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Uwaga!
W celu uzyskania wysokiej sprawności zwalczania perzu, wiosną nie wykonywać uprawy
roli lub ograniczyć ją do włókowania.

WIOSNĄ PO SIEWIE A PRZED WSCHODAMI ROŚLINY UPRAWNEJ W CELU
ZWALCZENIA WSCHODZĄCYCH CHWASTÓW
kukurydza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego użycia: 1,5-2,25 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin wykorzystywania
Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty, ale nie później aniżeli 3 dni przed
wschodami kukurydzy (BBCH 00).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
1. Nie stosować na glebach niezwykle lekkich i piaszczystych.
2. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą aniżeli 2 cm.
3. Zalecana dawka odnosi się do zwalczania siewek wschodzących chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych.

cebula (z siewu)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,125-1,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin użytkowania
Opryskiwać po siewie cebuli na wschodzące chwasty lecz nie później niż 2-3 dni przed
wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00).
Zalecana liczba wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: przeciętniekropliste
Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą aniżeli 2 cm.

PRZED ZBIOREM PSZENICY OZIMEJ I RZEPAKU OZIMEGO W CELU ZWALCZANIA CHWASTÓW
pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego wykorzystania: 3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego użycia: 3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin wykorzystywania
w momencie realizowania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg w pszenicy ozimej
i rzepaku ozimym wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać
rano albo późnym popołudniem.
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym albo w kierunku przeciwnym do
przejazdu opryskiwacza.
3. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją
używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
4. Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,
- w zbożach dedykowanej na materiał siewny,
- na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

PRZED ZBIOREM PSZENICY OZIMEJ I RZEPAKU OZIMEGO W CELU
PRZYSPIESZENIA ZBIORU (DESYKACJA)
pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego użycia: 3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego użycia: 3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin używania
W celu przyspieszenia zbioru środek stosować w pszenicy ozimej w fazie dojrzałości
woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30% (BBCH 83-89), a przypadku rzepaku
ozimego gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30 %
(BBCH 80-89).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: przeciętniekropliste

Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano
albo późnym popołudniem.
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym albo w kierunku przeciwnym do
przejazdu opryskiwacza.
3. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją
używać jako paszę albo podściółkę dla zwierząt.
4. Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,
- w zbożach dedykowanej na materiał siewny,
- na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

ŚCIERNISKA - PO ZBIORZE PSZENICY OZIMEJ, JĘCZMIENIA OZIMEGO
I RZEPAKU OZIMEGO, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin stosowania
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone dynamicznie rosnące
chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed użyciem środka nie przeprowadzać
żadnych zabiegów uprawowych. W chwili zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość
10- 25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty
jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny
w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ROŚLINY SADOWNICZE
jabłoń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-4,5 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin wykorzystywania
Środek można stosować od wiosny do jesieni, na dynamicznie rosnące chwasty, w dawce
zależnej od występujących gatunków.
Zalecana liczba wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem zlikwidować mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin.
3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz
użytkową o stężeniu 2-4 % (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

czarna porzeczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego użycia: 4,5 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego użytkowania: 2,25-4,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin użytkowania
Środek można stosować od wiosny do jesieni, na aktywnie rosnące chwasty, w dawce
zależnej od występujących gatunków.
Zalecana liczba wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: przeciętniekropliste
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak żeby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin.
3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz
użytkową o stężeniu 2-4 % (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

LIKWIDACJA UGORÓW I ODŁOGÓW
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego użycia: 2,25-3,75 l/ha
Dawkę środka przystosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin użytkowania:
wiosną - w okresie energicznego wzrostu roślin do fazy kwitnienia,
albo
jesienią - w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych
i siewów, na dynamicznie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UŻYTKI ZIELONE - ŁĄKI (rekultywacja)
Maksymalna dawka dla jednorazowego użycia: 4,5 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego używania: 2,25- 4,5 l/ha
Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin stosowania
Środek stosować w okresie aktywnego wzrostu chwastów przez cały okres wegetacji.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

PRZYGOTOWANIE GLEBY POD SZKÓŁKI I UPRAWY LEŚNE.
Maksymalna dawka dla jednorazowego wykorzystania: 4,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,5 l/ha
Dawka preparatu zależna od uciążliwości występowania chwastów.
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin wykorzystywania
Zabieg wykonać w czerwcu lub lipcu.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

SZKÓŁKI LEŚNE - 2-letnia uprawa sosny
Maksymalna dawka dla jednorazowego wykorzystania: 3,75 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25-3,75 l/ha.
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin użytkowania
Środek stosować w okresie sierpnia -września.
Zabieg wykonać stosując całkowitą osłonę sadzonek. Zabieg bez osłon można wykonać
w sadzonkach o zdrewniałej korze do wysokości 50 cm, tak aby środek nie osiadał na
zielonych częściach uprawianych roślin. Zabieg wykonywać w trakcie bezdeszczowej,
najlepiej słonecznej pogody, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 10°C.
Zalecana liczba wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie wykorzystywano herbicyd Roundup Flex 480 można uprawiać wszystkie rośliny.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA użytkowanIA ZWIĄZANE Z prawidłowĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ.
Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy, a także nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin,
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po
opryskiwaniu może zniżyć sprawność zabiegu),
- podczas wiatru kreujejącego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej starannie ustalić niezbędną jej ilość.
Odmierzoną liczba środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do niezbędnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie zaopatrzonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
w przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy skrupulatnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.


postępowANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
- jeżeli jest to możliwe po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, ale nie wcześniej niżeli 1 godzinę po zakończeniu opryskiwania lub,
- unieszkodliwić z użyciem rozwiązań technologicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę starannie wymyć.
w przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących asygnowanych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy innowacyjnać używanie do instrukcji załączonej do
środka myjącego.


WARUNKI BEZPIECZNEGO używanIA ŚRODKA
Przed wykorzystaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania towaru.
Stosować odzież ochronną.
W razie połknięcia momentalnie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych niezbędne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka niezbędne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


OKRES OD wykorzystania ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM wykorzystanO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE oraz ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO zastosowania ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
pszenica ozima, rzepak ozimy - 7 DNI,
przed siewem albo sadzeniem roślin uprawnych, po siewie, a przed wschodami kukurydzy
i cebuli, ściernisko, sady jabłoniowe, plantacje porzeczki czarnej, użytki zielone (łąki),
leśne szkółki sosny, ugory i odłogi, przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne -
NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO zastosowania ŚRODKA NA ROŚLINY asygnowanE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO wykorzystania ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ lub SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
zabiegi uprawowe, siew albo sadzenie rośliny następczej można rozpocząć
po 24 GODZINACH, gdy zwalczane są chwasty roczne i PO 5 DNIACH, gdy zwalczane są chwasty wieloletnie.

Podobne oferty

Popularne produkty Pozostały biznes