• Producent: Sumi Agro
  • Kategoria: Pozostały biznes

TOPSIN M 500 SC

Środek przeznaczony do stosow ania przez użytkowników fachowych
Zawartość substancji czynnej:
tiofanat metylowy (związek z grupy benzimidazoli) - 500 g w 1 litrze środka (41,91%).

OPIS DZIAŁANIA
Topsin M 500 SC jest fungicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do wykorzystywania zapobiegawczego,
interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, a także w roślinach szkółkarskich leśnych, odnowieniach, zalesieniach i na plantacjach nasiennych drzew leśnych przed chorobami grzybowymi.
Środek asygnowany do wykorzystywania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego albo sadowniczego.

wykorzystywanIE ŚRODKA

Pieczarki
Sucha zgnilizna, biała zgnilizna
Maksymalne/zalecane stężenie: 0,3 % (300 g środka w 100 litrach wody)
Zalecana liczba cieczy użytkowej: 1,5 l/m 2 podłoża.
Środek stosować jednorazowo w 3 - 5 dni po nałożeniu okrywy.
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.
ilość zabiegów: 1.


ROŚLINY ROLNICZE
Pszenica ozima
Łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy
zbóż i traw
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,4 l/ha.
Fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza
brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści
Środek stosować uniemożliwiawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,4 l/ha.
Pszenżyto ozime
Łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy
zbóż i traw
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

Brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza
plew, septoriozy liści, rdza brunatna
Środek stosować uniemożliwiawczo albo z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego użycia: 1,4 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Topsin M 500 SC, załącznik nr 1 do postanowienia MRiRW 3


Żyto
Łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i
traw, rynchosporioza zbóż.
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego użycia: 1,4 l/ha.
Brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści,
rdza brunatna, rynchosporioza zbóż.
Środek stosować uniemożliwiawczo albo z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.


Jęczmień ozimy
Łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż
i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,4 l/ha.

Fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż,
plamistość siatkowa jęczmienia
Środek stosować uniemożliwiawczo albo z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,4 l/ha.

Uwaga:
W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych pszenicy i pszenżyta zalecany
termin zabiegu można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.
Termin zabiegu musi uwzględniać karencję środka.
Środek można stosować w zbożach wyłącznie jednorazowo w okresie wegetacji.


Pszenica jara
Fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak
prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta
Środek stosować uniemożliwiawczo albo z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego użycia: 1,4 l/ha.


Pszenżyto jare
Brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści,
rdza brunatna
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.


Jęczmień jary
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa
jęczmienia, fuzarioza kłosów
Środek stosować zapobiegawczo albo z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

Rzepak ozimy
Czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń.
Środek stosować jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku, uniemożliwiawczo albo po wystąpieniu
pierwszych objawów chorób.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,2 l/ha.

Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych
Środek stosować zapobiegawczo albo po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.
Opryskiwać od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych.

Uwaga: w przypadku zagrożenia łuszczyn tylko czernią krzyżowych zabieg można opóźnić
do momentu wykształcania pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

Burak cukrowy
Chwościk buraka, brunatna plamistość liści
Środek stosować zapobiegawczo albo natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,2 l/ha.

Zalecana ilość wody w uprawach roślin rolniczych: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ROŚLINY SADOWNICZE
Jabłoń
Rak drzew, zgorzel kory
Środek stosować wiosną w okresie bezlistnym natychmiast po wiosennym formowaniu koron
albo po gradobiciach, od fazy wzrostu zawiązków do okresu zbiorów z uwzględnieniem okresu karencji.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego użycia: 1,5 l/ha (lub 15 ml/100 m 2 ).
ilość zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha (albo 5 -7 l/100 m 2 ).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Gorzka zgnilizna
Środek stosować jednorazowo na 2 tygodnie przed zbiorem jabłek.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,5 l/ha (lub 15 ml/100 m 2 ).
ilość zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha (lub 5-7 l/100 m 2 ).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Śliwa
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Stosować przed kwitnieniem lub po kwitnieniu do okresu zbiorów, z uwzględnieniem okresu
karencji.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (albo 15 ml/100 m 2 ).
ilość zabiegów: 1.

Uwaga: Fungicyd jedynie ogranicza obecność choroby.
Zalecana liczba wody: 500-750 l/ha (albo 5-7 l/100 m 2 ).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań
małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 1.

Wiśnia
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, znikoma plamistość liści drzew pestkowych
Środek stosować przed kwitnieniem lub po kwitnieniu do okresu zbiorów, z uwzględnieniem
okresu karencji.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego użycia: 1,5 l/ha (albo 15 ml/100 m 2 ).

ilość zabiegów: 1.
Zalecana liczba wody: 500-750 l/ha (lub 5-7 l/100 m 2 ).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań
małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 1.

ROŚLINY WARZYWNE
Ogórek (pod osłonami).
Antraknoza dyniowatych
Środek stosować od fazy początku kwitnienia.
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w
100 l wody albo 1,5 ml środka w 1 l wody).

ilość zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000 m 2 (albo 12-15 l/100 m 2 ).

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań
małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 3.

Pomidor (pod osłonami)
Brunatna plamistość liści
Środek stosować od fazy początku tworzenia się zawiązków owoców.
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego użycia: 0,15 % (150 ml środka w
100 I wody lub 1,5 ml środka w 1 I wody).

ilość zabiegów: 3.
Odstęp między zabiegami: 7 - 1 0 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000 m 2 (albo 12-15 l/100 m 2 ).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań
małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 3.

Kapusta głowiasta biała.
Czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa i szara pleśń
Środek stosować od fazy początku tworzenia się główek nie później niżeli 3 dni przed zbiorem
kapusty z pola.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1 l/ha (albo 10 ml/100 m 2 ).
Zalecana ilość wody: 300-700 l/ha (lub 3-7 l na 100 m 2 ).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ROŚLINY ozdobnE
Niecierpek (pod osłonami)
Plamistość pierścieniowa
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego wykorzystania: 0,1 % (100 ml środka w
100 litrach wody lub 1 ml środka w 1 litrze wody).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Goździk (pod osłonami)
Fuzarioza naczyniowa
Etykieta środka ochrony roślin Topsin M 500 SC, załącznik nr 1 do postanowienia MRiRW 6

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % (100 ml środka w 100
I wody albo 1 ml środka w 1 I wody).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 7 -14 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej w uprawach roślin dekoracyjnych: 500-1000 l/ha (lub 5 -10 l na
100 m 2 ).
liczba cieczy roboczej przypasować do wielkości i zagęszczenia roślin.

użytkowanIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I zastosowaniaCH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za sprawność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin używanego w uprawach małoobszarowych
ponosi jedynie jego użytkownik


ROŚLINY ROLNICZE
Rzepak jary
Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna
kapustnych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,4 l/ha.
ilość zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować uniemożliwiawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów
chorób. Opryskiwać od początku fazy kwitnienia do końca kwitnienia i opadania płatków
kwiatowych (BBCH 61-67).

Zalecana liczba wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak pastewny
Chwościk buraka, brunatna plamistość liści
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego użycia: 1,2 l/ha.
Termin używania: Środek stosować od początku fazy gdy liście zakrywają 50% powierzchni
gleby do końca fazy gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 35-49).
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie: 1.

Soja
Antraknoza, askochytoza, fuzariozy, septorioza – brązowa plamistość liści soi
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,5 l/ha.
Termin używania: Opryskiwać od fazy rozwiniętego trójlistkowego liścia na drugim węźle
do pełnej dojrzałości strąków (BBCH 12-79).
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie: 1.

Bobik
Askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin używania: Opryskiwać od początku fazy kwitnienia do końca fazy kwitnienia i
opadania płatków kwiatowych (BBCH 60-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

Łubin biały, żółty, wąskolistny
Antraknoza łubinu, askochytoza, więdnięcie fuzaryjne łubinu, mączniak prawdziwy
motylkowatych, zgnilizna twardzikowa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego użycia: 1,5 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Topsin M 500 SC, załącznik nr 1 do postanowienia MRiRW 7

Termin wykorzystywania: Opryskiwać od początku fazy rozwoju pędów bocznych do końca fazy
kwitnienia (BBCH 21-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

Zalecana liczba wody w powyższych uprawach rolniczych: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Tytoń
Brunatna sucha plamistość liści tytoniu, zgnilizna podstawy łodyg, rizoktonioza tytoniu-sucha
zgnilizna podstawy łodyg, zgnilizna twardzikowa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,5 l/ha.
Termin używania: Opryskiwać od fazy drugiego liścia do końca okresu dojrzewania
owoców/nasion (BBCH 12-89).
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie: 1.

Zalecana liczba wody w uprawie tytoniu: 200-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ROŚLINY SADOWNICZE
Grusza
Rak drzew, zgorzel kory i inne choroby kory i drewna
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,5 l/ha.
ilość zabiegów: 1.
Termin użytkowania: środek stosować bezpośrednio po wiosennym cięciu drzew i formowaniu
koron lub po uszkodzeniu drzew w wyniku gradobicia.
Zalecana liczba wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Gorzka zgnilizna
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
liczba zabiegów: 1.
Termin wykorzystywania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około
10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na charakterystyczny dla danego
gatunku kolor (BBCH 61-81). Zabieg wykonać bezpośrednio po wystąpieniu gradobicia albo na
2 tygodnie przed zbiorem owoców.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Uwaga: w sytuacji brunatnej zgnilizny drzew ziarnkowych środek Topsin M 500 SC jedynie
ogranicza obecność choroby.
ilość zabiegów: 1.
Termin wykorzystywania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około
10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na charakterystyczny dla danego
gatunku kolor (BBCH 61-81).
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Śliwa
Dziurkowatość liści drzew pestkowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Topsin M 500 SC, załącznik nr 1 do postanowienia MRiRW 8

liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około
10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na standardowy dla danego
gatunku kolor (BBCH 61-81).

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań
wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 1.

Wiśnia
Dziurkowatość liści drzew pestkowych, leukostomoza drzew pestkowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego użycia: 1,5 l/ha.
ilość zabiegów: 1.
Termin użytkowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około
10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na standardowy dla danego
gatunku odcień (BBCH 61-81).

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań
wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 1.

Czereśnia
Dziurkowatość liści drzew pestkowych, leukostomoza drzew pestkowych, brunatna zgnilizna
drzew pestkowych, niewiele znacząca plamistość liści drzew pestkowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
ilość zabiegów: 1.
Termin użytkowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około
10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na charakterystyczny dla danego
gatunku odcień (BBCH 61-81).

Zalecana liczba wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Brzoskwinia
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, mączniak prawdziwy brzoskwini, leukostomoza drzew pestkowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
ilość zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około
10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na charakterystyczny dla danego
gatunku odcień (BBCH 61-81).
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Choroby kory i drewna
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,5 l/ha.
liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po wiosennym cięciu drzew i formowaniu
koron lub po uszkodzeniu drzew w wyniku gradobicia.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Topsin M 500 SC, załącznik nr 1 do postanowienia MRiRW 9

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


Morela
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, dziurkowatość liści drzew pestkowych, leukostomoza
drzew pestkowych.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego użycia: 1,5 l/ha.
ilość zabiegów: 1.
Termin używania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około
10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego
gatunku odcień (BBCH 61-81).
Zalecana liczba wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Choroby kory i drewna
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,5 l/ha.
liczba zabiegów: 1.
Termin wykorzystywania: środek stosować bezpośrednio po wiosennym cięciu drzew i formowaniu
koron albo po uszkodzeniu drzew w wyniku gradobicia.
Zalecana liczba wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Winorośl
Szara pleśń, mączniak prawdziwy winorośli
Maksymalna/zalecana zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
liczba zabiegów: 1.
Termin wykorzystywania: opryskiwać natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób
od początku fazy kwitnienia do początku dojrzewania owoców (BBCH 61-81).

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Porzeczka czarna, czerwona, biała
Amerykański mączniak agrestu, biała plamistość liści porzeczki, opadzina liści porzeczki, szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki kwiatowe
zamknięte w jasnobrązowych łuskach do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed
rozwojem zawiązków owoców i po zbiorach (BBCH 51-69 i po 89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

Agrest
Amerykański mączniak agrestu, opadzina liści porzeczki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin używania: Opryskiwać od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki kwiatowe
zamknięte w jasnobrązowych łuskach do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed
rozwojem zawiązków owoców i po zbiorach (BBCH 51-69 i po 89).
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie: 1.

Truskawka, poziomka
Mączniak prawdziwy, biała plamistość liści truskawki, szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin użytkowania: Opryskiwać od fazy początku rozwoju kwiatostanu - na dnie rozety
ukazują się pąki kwiatowe do pełni fazy kwitnienia, otwarte kwiaty drugiego i trzeciego rzędu,
Etykieta środka ochrony roślin Topsin M 500 SC, załącznik nr 1 do postanowienia MRiRW 10

opadają pierwsze kwiaty, przed rozwojem zawiązków owoców oraz po zbiorach (BBCH 51-65 i po 89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

Malina, jeżyna
Zamieranie pędów maliny, szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,5 l/ha.
Termin użytkowania: Opryskiwać od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki kwiatowe
zamknięte do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed rozwojem zawiązków
owoców (BBCH 51-69).
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie: 1.

Borówka amerykańska (wysoka)
szara pleśń, zgorzel pędów, zamieranie pędów, antraknoza borówki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki kwiatowe
zamknięte do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed rozwojem zawiązków
owoców (BBCH 51-69).
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie: 1.

Zalecana ilość wody w uprawie roślin sadowniczych: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ROŚLINY WARZYWNE
Ogórek (pod osłonami)
Zgnilizna twardzikowa, parch dyniowatych (brunatna plamistość roślin dyniowatych)
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego użycia: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).
liczba zabiegów: 1.
Termin użytkowania: opryskiwać natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób
od początku fazy kwitnienia do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 61-89).
Zalecana liczba cieczy użytkowej: 120-150 l/1000 m 2 (albo 12-15 l/100 m 2 ).
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań
wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 3.

Cukinia, oberżyna (pod osłonami)
Antraknoza dyniowatych, zgnilizna twardzikowa, parch dyniowatych (brunatna plamistość roślin dyniowatych)
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego wykorzystania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).
ilość zabiegów: 1.
Termin wykorzystywania: opryskiwać natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób </

Podobne oferty

Popularne produkty Pozostały biznes